Snímač otáček TM630

Snímač otáček TM630 pracuje na principu optoelektronického snímání rotující clonky, která je mechanicky spojená se vstupní hřídelí. Na výstupu generuje dva pravoúhlé impulsní signály s frekvencí úměrnou rychlosti otáčení. Impulsy jsou vzájemně fázově posunuté o 90°. To umožňuje při dalším zpracování vyhodnotit směr otáčení hřídele. Výstupní obvod je typu push-pull.

Konstrukčně je snímač přizpůsoben k montáži na převodovku tramvaje, motor hnacího agregátu trolejbusu nebo autobusu. Na převodovku tramvaje je vysílač montován přes připevňovací základnu, která je součástí dodávky.

C.T.M. Praha, s.r.o.

Trnková 955, 250 92 Šestajovice
IČ: 25653890, DIČ: CZ25653890
Firma zapsaná v Obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 58390, Městský soud v Praze

Sídlo společnosti: Holínská 1119, 190 16 Praha 9
C.T.M. Praha, s.r.o.
Sídlo společnosti: Holínská 1119, 
190 16 Praha 9
© 2024 C.T.M. Praha. Všechna práva vyhrazena
IČ: 25653890, DIČ: CZ25653890
GDPR